Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρούσα Ιστοσελίδα είναι πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕΡΟΠΗ Γ. ΠΕΤΙΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.Ε.» και προστατεύεται από τους νόμους και διεθνείς κανονισμούς περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιτρέπεται η αυστηρά προσωπική χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων της από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας, η οποία αφορά το σύνολο ή αντιθέτως μέρος μόνο των περιεχομένων της ανάλογα με την ιδιότητα του επισκέπτη ως συνδρομητή η ως απλού επισκέπτη της ιστοσελίδας, πάντοτε δε σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Με επιφύλαξη της ανωτέρω περιπτώσεως της αυστηρά προσωπικής χρήσεως, απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕΡΟΠΗ Γ. ΠΕΤΙΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.Ε.», ολική ή μερική αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή και γενικά καθ' οιονδήποτε τρόπο, μέσον (ηλεκτρονικό, ηλεκτρομαγνητικό, μηχανικό, ηχογραφικό, φωτοτυπικό κ.λπ.) και μορφή (αντιγραφή, διάθεση, εκμετάλλευση κ.λπ.) των περιεχομένων της ιστοσελίδας αυτής, η οποία επισύρει τις αστικές, ποινικές κ.λ.π. κυρώσεις της κειμένης νομοθεσίας.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 • Η συνδρομή θα είναι ετήσια και θα προκαταβάλλεται.
 • Η πρόσβαση θα γίνεται με το e-mail που θα ορίσετε και ένα μοναδικό κωδικό.
 • Απαγορεύεται η δημοσιοποίηση του κωδικού σε άλλο άτομο.
 • Κάθε ενημέρωσή σας, αν προκύψει, θα γίνεται μέσω του e-mail που έχετε ορίσει, γι' αυτό σας παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην αναγραφή του e-mail.
 • Μπορείτε να κάνετε ανάκτηση του κωδικού σας, ακολουθώντας τις οδηγίες.
 • Με την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική μας συνδρομή, θά εχετε πρόσβαση και στα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013, τα οποία θα είναι σε μορφή pdf και για την ανάγνωση απαιτείται να έχει προεγκατασταθεί στον υπολογιστή σας ο Acrobat Reader της Adobe, ο οποίος διατίθεται δωρεάν από τον δικτυακό τόπο της Adobe (Adobe.com).
 • Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας παραχωρούνται αποκλειστικά σ' εσάς κατά χρήση και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των περιεχομένων της.
 • Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες είναι δυνατή μόνο κατά το διάστημα που η συνδρομη παραμένει ενεργή.
 • Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας έχει γίνει από την εταιρεία «ΑΤΝΕΤ ΑΕ» (www.atnet.gr). 
 • Η εγγραφή στην ηλεκτρονική συνδρομή προϋποθέτει την αποδοχή των όρων, τους οποίους επιβάλλεται να διαβάσετε με προσοχή.
 • Η συνδρομή ανανεώνεται κατ’ έτος αυτομάτως. Εάν επιθυμείτε την διακοπή της ηλεκτρονικής συνδρομής, πρέπει να μας αποστείλετε e-mail στο info@den.gr, έως το τέλος Φεβρουαρίου.
Παρακαλώ συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα και πατήστε αποστολή.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
EMAIL:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΚΙΝΗΤΟ:
ΑΡΜΟΔΙΟΣ:
Α.Φ.Μ:
ΔΟΥ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΚΩΔΙΚΟΣ:
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΩΔΙΚΟΥ:
ΧΩΡΑ:
ΝΟΜΟΣ:
ΠΟΛΗ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:
Πληρωμή: